fredag 17 maj 2013

Our Father

När lärjungarna frågar Kristus hur man ska be svarar han med de välkända orden:

Fader vår som är i himlarna [gr. ordet "ouranis" är plural]
helgat vare ditt namn
tillkomme ditt rike
ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden
Vårt dagliga bröd giv oss i dag
och förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo


Alexander Schmemann, en ortodox lekmannateolog har skrivit om bönen och ramar in den på ett fint sätt i boken Our Father. Det är en liten bok men med mycket innehåll att meditera över. Uppdelad på åtta kapitel täcker boken ett textstycke om en eller två rader ur bönen med tankar och vägledning baserad på (underförstått) kunskap som han har fått från kyrkofäderna och som han kan härleda till bibeln.

Det finns många godbitar, men en av favoriterna som jag försöker ha i tankarna är "tillkomme ditt rike". Det är inte att Gud ska skapa något här, att vi ska lyftas upp till himlen eller något som finns utanför oss. Det handlar om något som vi bär med oss i hur vi behandlar oss själva och varandra. Vi ber om att det kungarike som finns inom oss ska få avspeglas i våra handlingar och våra liv.

Om du är intresserad av vad Fader vår handlar om, att det inte bara är några ord som sades av en man för några tusen år sedan. Om du vill ha en grundtanke med dig genom livet, så då är denna bok att rekommendera som grund. Läs den, meditera över vad den innebär och till sist - be bönen!

Jag har tidigare skrivit om För världens liv, som också är skriven av Alexander Schmemann. Den texten hittar ni här!

Inga kommentarer: