torsdag 20 december 2007

Frid i juletid

Jag lånar texten, som redan en gång är lånad, från min vän Lila jag. Jag tycker att den passar in, för detta är väl vad min dag har handlat om: En önskan om fred och frid, om än inte bara i juletid...

Giv mig ej guld, ej glans, ej prakt i signad juletid.
Giv mig Guds ära, änglavakt och över jorden frid.
Giv mig en fest, som gläder mest den konung jag har bett till gäst.
Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt, giv mig en änglavakt.

Giv mig ett hem på fosterjord, en gran med barn i ring,
en kväll i ljus med Herrens ord och mörker däromkring.
Giv mig ett bo med samvetsro, med glad förtröstan, hopp och tro.
Giv mig ett hem på fosterjord och ljus av Herrens ord.

Till hög, till låg, till rik, till arm kom, helga julefrid.
Kom barnaglad, kom hjärtevarm i världens vintertid.
Du ende, som ej skiftar om, min Herre och min Konung kom.
Till hög, till låg, till rik, till arm kom glad och hjärtevarm.

(Zackarias Topelius, 1887)

Inga kommentarer: