lördag 9 februari 2008

Mindfullness

Mindfullness... I två tiondels sekund så tänkte jag att det ytterligare var något mystiskt påfund av någon New Age-fantast, sedan började jag tänka över vad mindfullness innebär på riktigt. Det är ju faktiskt bara total sinnesnärvaro i det man gör just nu. Mig har det faktiskt bringat en hel del nya upplevelser. Bland annat vältuggad mat i stressig miljö. Vältuggad mat som faktiskt smakar något! (Det har också lett till att jag har insett att viss mat inte alls smakar så mycket som man tänker att det gör. För morot smakar ju alltid morot?!)

Denna princip - att försöka vara med tanken precis där jag är och gör nu - har gett mig en annan känsla för Gud. Det har öppnat fönster och dörrar, till och med lyft av taket ibland. Jag har känt total närvaro av Helig Ande, som att jag skulle kunna vända på huvudet och se Jesus gå vid sidan om, eller att jag har vilat tryggt i min Faders famn när mörkret sänkt sig utanför fönstret. Det gamla judiska synsättet att vi är ande, själ och kropp och att detta inte går att dela upp... Det ligger mycket i det.

Inga kommentarer: