lördag 17 maj 2008

Det finns gånger när jag tydligt ser att det finns en Kraft starkare än jag själv. I går kväll var en sådan gång, och jag fascineras djupt.

När det finns Någon som är så mycket starkare än jag, vars famn jag kan vila i - då är jag trygg och lugn. Och i den tryggheten och det lugnet så finner jag mig själv, och blir på så sätt en ny skapelse, fri från de band som tidigare har bundit mig.

Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation;
the old has gone, the new has come!
2 Corinthians 5:17

Inga kommentarer: