måndag 30 juni 2008

Förlåtelse

Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. -- Luke 6:28

Jag skrev för inte alls längesedan ett inlägg om förlåtelse. Även i detta nämnda i bibelcitat ovan, ingår på något vis förlåtelsen. Av egna upplevelser kan jag understryka att bönen för dem som sårar, förbannar och behandlar en illa helar det egna inret (Freud skulle kanske ha sagt "jaget"...). Då det som gör ont är något som jag kan lägga hos någon annan (Gud), få dela det. Hjärtats sorg släpper, en aning.

För mig räcker det inte med denna bön en gång, eller ens kanske tio gånger. Utan det kan behöva upprepas under lång tid. Många gånger har jag upplevt en inombordslig lättnad först när jag har börjat försöka lägga (lämna helt) mina bördor hos Herren.

Inga kommentarer: