måndag 7 juli 2008

Upp ur fåtöljen!

Ytterligare en utläst bok i sommaren. (De två tidigare är Om jag överlever och Jag finns kvar hos er.)

Denna går under kategorierna "uppmana" och "gör", skulle jag vilja säga. Den heter Upp ur fåtöljen! och är skriven av George Verwer.
Verwer var en av grundarna till OM (jag tänker jämt operation mission, men jag tror att o:et står för något annat, vet någon läsare så påpeka gärna detta!). Han talar om allas vikt i missionsarbetet: Givarnas, såväl bedjarnas som dem som sänds ut. Uppmuntrande, men det mesta kändes inte som något nytt. Däremot som en påminnelse av vad det är jag gör i, och med, mitt liv. Den kommer att stå som en "uppslagsbok" i min Billy.

Inga kommentarer: