söndag 28 september 2008

Vishet är bättre än vapen

Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys
much good.
Ecclesiastes 9:18

Men även om en människa kan förstöra mycket för dem som försöker göra gott, så får inte de godgörande ge upp! Nej, det lönar sig att bekämpa ont med gott, även om man inte ser det med en gång.

Inga kommentarer: