tisdag 6 mars 2012

För världens skull!

Om du inte vet, inte har läst, inte har något annat än skolans tillsnurrade ord om religion och framför allt kristendom. Läs denna!

Om du tror att all kristendom är densamma eller om du tror att det är gastronomiska skillnader inom kristendomens riktningar. Läs denna!

Om du drar alla religioner (inklusive ateismen) över en kam. Läs denna!

I För världens liv (For the life of the world) beskriver Alexander Schmemann kristendomen som den borde vara, som livet och kärleken. Han gör klart redan från början att den inte är tänkt att vara akademisk, men jag kan säga att det inte gör den mindre trovärdig eller mindre läsvärd. Snarare tvärtom. Den lägger grunden till många funderingar men ger också svar som man kanske inte ens förstod att man frågade efter innan.

Torsten Kälvemark har i förordet skrivit:
"Men det bröd som är en så central del av det kristna livet är inget skådebröd som statiskt vilar på altaret. Det är ett bröd som med livets egen rörelse bärs fram, lyfts upp och ges ut till dem som hungrar efter det - för att världen skall få liv."
När man läser denna bok förstår man detta. För mig blir brödet liv och mitt liv kan få bli bröd för andra i det att jag får del i den frid som Kristus givit oss och som jag åtminstone för en stund kan få ge vidare.

Schmemann berör de sju sakramenten i denna bok, vissa framgår mer tydligt i innehållsförteckningen medans andra helt sonika smiter med i textflödet och verkar vara nöjda med att ha slagit sig till ro där.

Språket är lättfattligt (trots en del redigeringsmissar i den svenska översättningen) och Schmemann berättar med kärlek och värme om vad det är en kristen tro borde innebära. Jag skriver borde, eftersom åtminstone jag inte helt och fullt har klarat att pricka av allt som självklart av det han skriver. Nej! Denna bok bör läsas flera gånger, för det är både läsaren och världen värd!