torsdag 8 november 2012

För det andliga livet

En gammal kyrka i närheten av John the
baptist monastery i Essex, England, där
man har Jesus-bönen som sin "special-
tet. Bild: esbe, 2006.
I den kristna kyrkan, framför allt inom den ortodoxa traditionen, är det mycket vanligt att be Jesus-bönen. Jesus-bönen är den bön som tullindrivaren (oftast omnämnd som publikanen) ber i synagogan.

Så här kan man läsa om det i Bibel 2000, Lukasevangeliet 18:9-14:
Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse: ”Två män gick upp till templet för att be, den ene var farisé, den andre tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv: ’Jag tackar dig, Gud, för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar, eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan, jag lämnar tionde av allt jag köper.’ Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog med händerna mot bröstet och sade: ’Gud, var nådig mot mig syndare.’ Jag säger er: det var han som gick hem rättfärdig, snarare än den andre. Ty den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”


Jesus-bönen, om man ber den konsekvent, är en medicin för mycket! Bara genom att be den kan man lära sig att samla tankarna och gå vidare genom dagen på ett mer lugnt och stillsamt sätt. Det man behöver göra är att bestämma sig för en viss tid man ber den (10-15 minuter, eller använda sig av ett radband) vid samma tillfälle på dagen, helst på morgonen innan allt rusat igång, att man stillar sig och koncentrerar sig på orden som man ber. Om tanken fladdrar iväg ska man inte bli arg på sig själv, utan bara föra tillbaka tanken till orden som man ber.

En översättning av en böneordning för Jesusbönen kommer här. Tanken är att man använder ett radband med 100 knutar, avdelade med en pärla för varje 25:e knut. Det är http://www.jesusprayer.us/rules.html som jag översatt till svenska (med hjälp av nyöversättningen av Johannes Chrysostomos-liturgin samt Bibeln 1917). Engelskan främst översatt av F Lawrence av Jordanville.

Helige Pachomius regel
Denna böneordning gavs till St Pachomius av Egypten från en ängel och var den böneregel som han använde dygnets alla timmar. Det är en böneregel som är lätt att memorera och på så sätt är den bra att ha med sig vid tillfällen där man inte har tillgång till en bönebok.
 

Inledningsböner
Genom bönerna av våra heliga, Herre Jesus Kristus, förbarma dig över oss. Amen.

Ära vare Dig, vår Gud, ära vare dig!

Himmelske Konung, Hjälpare, Sanningens Ande!
Du som är överallt och som uppfyller allt,
du skatt av goda gåvor och livets givare,
kom och bo i oss
och rena oss från varje fläck,
och fräls, du Gode, våra själar.

Helige Gud, Helige Starke, Helige Odödlige, förbarma dig över oss! x3 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Heliga Treeninghet, förbarma dig över oss. Herre, rena oss från våra synder. Härskare, förlåt oss våra missgärningar. Helige, ta dig an oss och bota våra svagheter för ditt Namns skull..

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.
 
Fader vår, som är i himlarna! Helgat vare ditt Namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo.

Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över oss. Amen.

Herre förbarma dig x12 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Kom låt oss tillbe, Gud vår konung,
Kom låt oss tillbe och falla ned inför Kristus vår konung och Gud
Kom låt oss tillbe och falla ned inför Kristus själv vår konung och Gud

Psalm 50 (51)
Gud, var mig nådig efter din godhet,
utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet.
Två mig väl från min missgärning,
och rena mig från synd.
Ty jag känner mina överträdelser,
och min synd är alltid inför mig.
Mot dig allena har jag syndat
och gjort vad ont är i dina ögon;
på det att du må finnas rättfärdig i dina ord
och rättvis i dina domar.
Se, i synd är jag född,
och i synd har min moder avlat mig.
Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden;
så lär mig då vishet i mitt innersta.
Skära mig med isop, så att jag varder ren;
två mig, så att jag bliver vitare än snö.
Låt mig förnimma fröjd och glädje,
låt de ben som du har krossat få fröjda sig.
Vänd bort ditt ansikte från mina synder,
och utplåna alla mina missgärningar.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta,
och giv mig på nytt en frimodig ande.
Förkasta mig icke från ditt ansikte,
och tag icke din helige Ande ifrån mig.
Låt mig åter få fröjdas över din frälsning,
och uppehåll mig med villighetens ande.
Då skall jag lära överträdarna dina vägar,
och syndarna skola omvända sig till dig.
Rädda mig undan blodstider, Gud,
du min frälsnings Gud,
så skall min tunga jubla över din rättfärdighet.
Herre, upplåt mina läppar,
så att min mun kan förkunna ditt lov.
Ty du har icke behag till offer,
eljest skulle jag giva dig sådana;
till brännoffer har du icke lust.
Det offer som behagar Gud
är en förkrossad ande;
ett förkrossat och bedrövat hjärta
skall du, Gud, icke förakta.
Gör väl mot Sion i din nåd,
bygg upp Jerusalems murar.
Då skall du undfå rätta offer, som behaga dig,
brännoffer och heloffer;
då skall man offra tjurar på ditt altare.

Trosbekännelsen
Jag tror på en enda Gud allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord av allt både synligt och osynligt. Och på en enda Herre Jesus Kristus Guds enfödde Son, född av Fadern före alla tider. Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud. Född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allt blev till. Som för oss människor och för vår frälsnings skull steg ned från himmlarna och tog kött av den helige Ande och jungfru Maria och blev människa. Och som blev korsfäst för oss under Pontius Pilatus, led och blev begravd. Och som uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Steg upp till himlarna, sitter på Faderns högra sida och skall återkomma i härlighet för att döma levande och döda och vars rike aldrig skall ta slut.
Och på den Helige Ande som är Herre och ger liv, som utgår av Fadern. Som tillika med Fadern och Sonen blir tillbedd och förhärligad och som talade genom profeterna.
Och på en enda helig, katolsk och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Jesus-bönen
Herre Jesus Kristus, Guds Son, ha förbarmande över mig syndare. (100X) [Här läser man alltså 25 st, läser "På pärlorna"-texterna, läser 25 igen o s v tills man har gått igenom hela radbandet.]

På pärlorna
Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheternas evighet. Amen. 
Herre förbarma dig x 3 
Med vår allra heligaste, renaste, högst välsignade och ärorika Härskarinna, Gudaföderskan, den ständiga jungfrun Maria och med alla de heliga i minnet, låt oss överlämna oss själva och varandra och hela vårt liv åt Kristus, Gud.

Avslutningen
Sannerligen är det tillbörligt att prisa dig salig, o Gudaföderska, du evigt saliga och helt otadliga, du vår Guds moder. Ärorikare än cherubim och utan jämförelse mer prisad än serafim, du som utan att förtäras födde Gud Ordet, du som är Gudaföderska vi prisar dig.

Ära vare Fadern och Sonen och den Heligen Ande, nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Herre förbarma dig x3

Herre välsigna!

Herre Jesus Kristus, Guds Son, genom bönerna av din allra renaste Moders och alla våra heligas förböner, förbarma dig över oss, för du är god och människoälskande. Amen.2 kommentarer:

Mångmamma sa...

Spännande med den ortodoxa tron - även om jag själv vinglat iväg ännu ett snäpp närmre frikyrkorörelsen, i och med mitt Missionskyrkeri.
Däremot är radband/frälsarkransar en god hjälp för att kunna fokusera tankarna!
Kram du fina och tack för texterna du lagt upp!

Esbe sa...

Kära du! Jag är inte säker på att det alltid är ett steg bort!!! Erfarenheten säger mig att likheter ibland finns där man tror att det är flest skillnader! Kram!