måndag 22 april 2013

Oh, jag bara måste! Punkt 3 och 4 är sådant som jag lärde mig tidigt,
det övriga ingår på något vis i det. Extremt roligt uppställning!
Bilden är kopierad från Facebookbgruppen Deaf pride.

Inga kommentarer: