tisdag 14 maj 2013

Teckenspråkets dag

I dag är det den 14 maj och teckenspråkets dag. Sedan detta datum 1981 har teckenspråket setts som dövas första språk, i Sverige. Vårt land var det första i världen att officiellt erkänna teckenspråk som språk! Man har samma rätt som de som har ett minoritetsspråk, det vill säga man har rätt att få undervisning och information på teckenspråk.

A-S-L (American Sign Language)
Redan under 1970-talet så började man arbeta för att få in teckenspråket i undervisningen, man skapade böcker för lärarna att lära sig tecken ur, men då tog man inte i beaktande att teckenspråket var ett eget språk, man hade inte kommit till eller hade inte velat komma till den insikten.. Istället så uppfann man tecknad svenska. Godhjärtat, men det höll inte så länge.

B-S-L (brittish sign language)
Teckenspråk är inte ett internationellt språk, men det finns en internationaliserad version av amerikanska teckenspråket. Språken utvecklas precis som talade språk i sina egna riktningar och har egen grammatik. I Sverige kan man se dialektskillnader och i vissa länder finns det fler än ett teckenspråk! Även amerikanskt teckenspråk och brittiskt teckenspråk skiljer sig helt från varandra.


Ett något abrupt avslut, men jag hänvisar vidare till Sveriges dövas riskförbund och Wikipedias text om svenskt teckespråk och därifrån är sedan möjligheterna oändliga för att hitta mer intressanta saker att läsa.


Turkiskt handalfabet.

2 kommentarer:

Mångmamma sa...

Min mamma undervisade teckentolkar under sina år i gymnasieskolan, själv fick jag en kortlek med de vanligaste tecknen och samtliga bokstävers utförande under sent 70-tal.
Än idag har jag haft nytta av att kunna grunderna - även om det förändrats - i språket i mina kontakter med barn med speciella behov såsom mitt "extrabarn" med Downs eller för att förstärka det talade språket, när jag kommunicerar med språkförsenade barn!
Kram på dig du fina!

Esbe sa...

"Undervisade" eller "undervisade med"? Vad underviasade hon dem i? Teckenspråk? Spännande i så fall!

Jag är nog själv av åsikten att såväl tecknad svenska som teckenspråk är bra. Själv gör jag nog ett mellanting. Viktigaste är nog att veta att det är två skilda saker!

Kram tillbaks!