fredag 2 augusti 2013

Traditionella bröd

En trevlig hemsida där man bland annat kan hitta hur man bakar olika traditionella bröd: http://www.stnicholascenter.org/pages/breads/

Inga kommentarer: