torsdag 14 november 2013

En bok om musik i ortodoxa gudstjänster

En hymn till Gudsföderskan
står, bland annat, med i boken.
Bild: esbe.
Jag har förvånat mig själv och läst ut en bok på en dag! Nu hör väl till saken att texten som jag mest var ute efter var på sin höjd tre A4-sidor och det läser man fort, men jag ögnade igenom resten. Boken heter A guide to the music of the Eastern Orthodox Church och behandlar hur man läser noter som bland annat används i den ortodoxa kyrkan i Rumänien.

Boken är översatt från rumänska till engelska, så allt (även hymnerna som används för att förklara noterna) är därmed översatta till engelska (dock inte på ett sådant vis som översättaren själv helt önskar).

Den rumänska kyrkomusiken baseras på den grekiska musiktraditionen (känd som bysantinsk kyrkomusik) men den är översatt till rumänska. De som har arbetat med översättningarna har varit grundtexten (d v s grekiska och kyrkoslaviska) trogen, men samtidigt hållit ett språk som sammanfallit med den vardagliga rumänskan. Så trots hundraåriga traditioner av musiken, så har språket inte stelnat på samma sätt som kyrkoslaviskan och kyrkogrekiskan, utan är fortfarande idag modernt och lätt att förstå för folket. (Enligt A guide to....)

Den rumänska liturgiska traditionen går alltså som hand i handske med vad ortodoxa kyrkan lär - kyrkans språk ska förstås av folket, det ska inte vara förbehållet prästerskapet och vissa lärda. Jag är glad för att jag har hittat stöd i denna litteratur, just mer man har desto lättare är det att få andra att förstå varför man tycker och tänker som man gör!

Inga kommentarer: