söndag 8 december 2013

Ett mysterium

Den ömmande Gudsmodern. Bild: esbe.
Jag läser Syster Veronica och hennes text om Jungfru Maria. Den öppnar vidderna lite mer, vidderna av tanken på vem Jungfru Maria är, vad hennes ja innbar. I hennes moderliv förenades Gud och människa, utan sammanblandning. 100 % Gud, 100 % människa. Hur det gick till? Ett mysterium!

Inga kommentarer: