måndag 6 juni 2016

Själavård för vår tid

I studierna på Sankt Ignatios ingår en löpande kurs i själavård och ledarskap. Kurslitteraturen under det gångna läsåret var den holländske Henri J M Nouwens "The wounded healer". En bok som belyser främst ledarens men även konfidentens roll i olika händelser.
   Boken är en praktisk hjälp för ledare i modern tid att kunna förstå sig själva och de människor som de möter.
   Den innehåller också korta historier att diskutera och analysera på egen hand och i studiegrupper. Författaren har också gjort analyser och förklaringar utifrån dessa berättelser, detta på ett ödmjukt och personligt sätt (utan att bli privat).
   Också ledarens ensamhet belyses och tas på allvar.
   Med den kristna inriktningen i texten skulle jag säga att den är bra för alla ledare som hamnar i personliga samtal med andra.
   Avslutningsvis vill jag lyfta Nouwens beskrivning av helande som "hospitality ... because it gives us more insight into the nature of response to the human condition of loneliness." (s 93)

Inga kommentarer: