tisdag 22 april 2008

Det är viktigt att se självkännedom som en del av den andliga mognaden - att känna sig själv och tro på sig själv betyder att man kan känna och tro på Gud. Självkännedom föder ödmjukhet, och kännedom om Gud föder kärlek.
(Jag tror att det var Moder Teresa som kan ha sagt detta... annars är det nån annan, för inte är det jag i alla fall!)

Inga kommentarer: