torsdag 23 oktober 2008

Valfrihet

"Everything is permissible"-but not everything is beneficial.
"Everything is permissible"-but not everything is constructive.
Nobody should seek his own good, but the good of others.
-- 1 Corinthians 10:23-24


Allt är tillåtet... Ja, han säger ju så, den käre Paulus. Det är vist och sant. Som jag (och många med mig) ser det så var det Gud som gav oss möjligheten att göra vad vi vill. För mig blir valet enkelt, jag vill göra gott, dels för att det gör det bra för mina medmänniskor, dels för att jag vet att Gud vill att vi ska göra gott. För att Gud en gång såg på sin skapelse och såg att den var god.

Inga kommentarer: