måndag 3 november 2008

Hoppet

Växter hoppas mycket och ofta...
de skjuter ut blommor eller
rötter när de är rädda för att dö -
det hopp som inte lämnar dem.

Bild: esbe
Now faith is being sure of what we hope for and certain of what
we do not see.
-- Hebrews 11:1


Dessa ord sammanfattar rätt väl hur jag ser på tron. Jag vet vad jag hoppas på och är säker på det jag inte ser. Nu är det ju inte så att det inte finns några tvivel, de dyker upp ibland. Men när jag ser på att vackert i världen, då vet jag att Gud har skapat, att vi inte bara är slump. Ingen kan någonsin ta det ifrån mig.

1 kommentar:

Anonym sa...

Hej Elisabeth,
Gläder mig att läsa dina betraktelser. Kontakta mig gärna på bronseks@yahoo.com

En fd bergakung