lördag 17 april 2010

Om Jesus - Paulus version

En hälsning från Paulus till Jonas Gardell, Jesus dog på korset och han är verkligen Gud:

I want to remind you of the gospel I preached to you... that
Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was
buried, and that he was raised on the third day according
Scriptures.
-- 1 Corinthians 15:1-4


Det är nämligen så, att tror man inte på att Jesus var Gud och att han dog på korset för att upprätta oss, då har man missat poängen och kanske bör överväga att kalla sig något annat än kristen. Jag menar inte att trampa på några tår, jag vill bara belysa ståndpunkten som de flesta troende kristna har.

Inga kommentarer: