fredag 14 november 2014

Living without electricity - ett sätt att lämna mindre fotavtryck

Jag har ägnat (lite) tid åt denna bok. Lånade den för att få tips och idéer på enklare leverne, men kände vid ett tidigt stadium att det i detta fall passar bättre för någon med egen gård eller åtminstone eget hus. Dock är det en inspirerande bok, så till vida att dessa människors levnadssätt på många sätt är förebild för oss alla i dag. Skulle vi följa åtminstone delar utav deras principer i hela världen, så skulle fotavtrycken vi gör bli mindre.

Boken berättar om hur Amish-folket lever. Jag upplever det inte som att denna bok på något sätt ger något större religiöst inflytande på läsaren, det är ganska ren fakta som håller en populärvetenskaplig anda.
Kapitlen är uppdelade på ämnen och inför varje kapitel finns en inledande berättelse om livet i en familj vid just ett tillfälle som passar ihop med kapitlet. Det ger en mysig känsla utan att det känns fånigt - till och med berättelserna är informativa.

Inga kommentarer: