måndag 23 mars 2015

Varför inte utnyttja de resurser man har i samhället?

Den senaste tiden har jag funderat över varför man lägger ner de flesta avdelningarna på lasarettet i Sala, när det inte är långt varesig till Västerås sjukhus eller Akademiska sjukhuset i Uppsala som båda saknar vårdplatser. Varför inte öppna avdelningarna i Sala igen, för att ha plats för till exempel människor som behöver en lång vårdtid men kanske inte avancerade operationer och liknande? Hur tänker man? Man har ett dyrt bygge på gång i Uppsala (som man dessutom lurade till sig) samtidigt så är det så många som ändå inte har en vårdplats. Är det inte extremt oekonomiskt och oetiskt att låta en annan vårdinstitution stå och förfalla till ingen nytta när den behövs? Om det saknas personal, kanske det är dags att hjälpa ett antal taxi- och bussförare samt några städare att få den kompetens som tydligen verkar saknas enligt våra regler, för att de ska kunna utföra de yrken som de faktiskt har i sin utbildning från sina hemländer?

Inga kommentarer: